« Terug naar de woordenlijst

MTF

Acroniem voor male to female, verouderde en vaak als onjuist ervaren aanduiding voor een trans vrouw.

“Male-to-Female” (MtF) is een verouderde term die werd gebruikt om personen aan te duiden die bij geboorte als mannelijk werden geclassificeerd en later een gendertransitie ondergingen om als vrouw te leven. Tegenwoordig wordt de term “trans vrouw” gebruikt, omdat deze de genderidentiteit van de persoon erkent zonder nadruk te leggen op hun geboortegeslacht.

De terminologie rondom gender en transgender blijft zich ontwikkelen en het is respectvol en inclusief om de termen te gebruiken die mensen voor zichzelf kiezen.

« Terug naar de woordenlijst