« Terug naar de woordenlijst

Mortaliteit

Sterftecijfer.

Mortaliteit verwijst naar het aantal sterfgevallen in een bepaalde populatie gedurende een specifieke periode, vaak uitgedrukt als een sterftecijfer per 1.000 of 100.000 inwoners. Het wordt vaak gebruikt in de epidemiologie en volksgezondheid om de gezondheidstoestand van een populatie te beoordelen of om de effectiviteit van een medische behandeling of interventie te evalueren. Mortaliteit kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals kindersterfte (het aantal sterfgevallen van kinderen onder een bepaalde leeftijd) en morbiditeit (het voorkomen van ziekten of aandoeningen in een populatie).

« Terug naar de woordenlijst