« Terug naar de woordenlijst

Morgan Holmes (1967)

Morgan Holmes is een Canadese socioloog, auteur, en intersekse persoon. Holmes is als professor verboden aan de Wilfrid Laurier Universiteit in Ontario en staat bekend om haar inzet voor de rechten van intersekse personen. Haar werk omvat zowel academisch onderzoek als activisme, waarbij ze zich richt op de rechten en het welzijn van intersekse individuen. Holmes heeft haar ervaringen met artsen beschreven in haar masterscriptie uit 1994. Later heeft zij een aantal boeken en artikelen over intersekse geschreven.Holmes heeft verschillende artikelen en boeken geschreven over onderwerpen die intersekse personen aangaan, waaronder “Intersex: A Perilous Difference”. zij is ook de redacteur/samensteller van “Critical Intersex”, een verzameling essays over intersekse.

Als socioloog

In haar werk bekritiseert Holmes de medische behandeling van intersekse lichamen, waarbij ze parallellen trekt tussen de behandeling van intersekse en mensen met een beperking. Ze benadrukt dat de chirurgische ‘normalisatie’ van intersekse baby’s verbetering noch behandeling is, maar vaak levenslange schadelijke gevolgen heeft voor kinderen. Holmes pleit ervoor dat deze behandelingen moeten worden uitgesteld tot het kind oud genoeg is om geïnformeerde toestemming te geven of te weigeren. Vanwege de rol die artsen hebben in de doorleefde ervaring die intersekse is, spreekt zij vaak over intersexed. Hiermee benadrukt zij dat intersekse een sociale constructie is: mensen worden door artsen tot intersekse persoon gemaakt. Ze heeft ook gewezen op de trend van selectieve abortus van intersekse foetussen, een medische handeling die wijst op diepgewortelde sociale normen en angsten.

Als activist

Holmes was adviseur van Egale Canada, een organisatie die werkt aan de rechten LGBTQI2S personen. Verder heeft zij bijgedragen aan de Office of the Privy Council’s LGBTQ-apologie en getuigde zij voor de Standing Senate Committee on Human Rights in Ottawa. Tegen het comité zei zij ondermeer:

De medische wereld creëert een situatie die de ouders bang maakt, hun toestemming bij volmacht afdwingt, de relatie tussen ouders en kinderen beschadigt en hen de mogelijkheid ontneemt om gezondere keuzes te maken over een langere periode van overweging, zodat de zich ontwikkelende autonomie van het kind een rol kan spelen en zijn eigen toestemming kan geven.1Origineel: The medical establishment is setting up a situation that frightens the parents, coerces their proxy consent, damages relationships of parents to children and denies them the opportunity to have healthier choices made over a longer period of consideration that allows for the child’s developing autonomy to come into play and give their own consent.

Intersex Awareness Day

Naast haar academisch werk is Holmes ook een intersekseactivist en heeft ze zich ingezet voor de maatschappelijke bewustwording over en het beleid voor intersekse.Op 26 oktober 1996 protesteerde zijn vanuit de Amerikaanse activistengroep Hermaphrodites With Attitude (HWA) tegen non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen tijdens een conferentie van de American Association of Paediatrics in het Hynes Centre in Boston, Massachusetts. Tegenwoordig wordt 26 oktober door intersekse personen gevierd als Intersex Awareness Day.

« Terug naar de woordenlijst