« Terug naar de woordenlijst

Morbiditeit

Ziektecijfer; de verhouding van het aantal mensen dat in een bepaalde periode een bepaalde ziekte heeft in verhouding tot de gehele bevolking.

Morbiditeit verwijst naar de mate waarin ziekte of een ongezonde toestand voorkomt in een bepaalde populatie. Het is een maat voor hoe vaak gezondheidsproblemen, aandoeningen, ziekten of verwondingen in een populatie voorkomen. Morbiditeit kan worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren, waaronder de prevalentie (het totale aantal gevallen van een ziekte in een gegeven populatie op een specifiek moment) en de incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte over een bepaalde periode). Morbiditeitsstatistieken worden gebruikt om de gezondheidstoestand van populaties te evalueren, gezondheidsrisico’s te identificeren en gezondheidsbeleid en -interventies te sturen.

« Terug naar de woordenlijst