« Terug naar de woordenlijst

Monosomie

Situatie waarbij in (een deel) van de cellen een chromosoom niet gepaard voorkomt met een bijbehorend chromosoom. Het Syndroom van Turner is een voorbeeld van monosomie.

Kenmerkend voor het Syndroom van Turner is dat cellen 45 chromosomen hebben in plaats van 46 chromosomen. Het X-chromosoom van deze mensen, meestal zijn het vrouwen, wordt niet vergezeld van een tweede X-chromosoom of een Y-chromosoom.

« Terug naar de woordenlijst