« Terug naar de woordenlijst

Mitose

Celdeling die overal in het lichaam plaatsvindt voor groei, herstel van wonden, en vervanging van afgestorven cellen. Uit een diploide moedercel ontstaan twee diploide dochtercellen.

Mitose wordt ook somatische deling of karyokinese genoemd. De gewone vorm van kerndeling in levende cellen. In tegenstelling tot meiose bevatten de dochterkernen evenveel chromosomen als de moederkern. Voorafgaande aan elke mitose vindt in de kern een verdubbeling van de hoeveelheid DNA plaats. De eigenlijke deling verloopt in een aantal stappen.

« Terug naar de woordenlijst