« Terug naar de woordenlijst

Mitochondriën

Energiefabriekjes van de cel die zich buiten de celkern bevinden, maar wel in de cel. Mitochondriën bevatten hun eigen DNA en mutaties daarin kunnen leiden tot problemen met de energiestofwisseling. Overerving van het mitochondriale DNA (mtDNA) vindt plaats via de moeder.

Mitochondriën zijn membraangebonden organellen die zich in de cytoplasma van eukaryote cellen bevinden. Ze worden vaak beschreven als de “energiecentrales” van de cel omdat ze verantwoordelijk zijn voor de productie van adenosinetrifosfaat (ATP), de belangrijkste energiedrager in cellen. Dit doen ze via een proces genaamd cellulaire ademhaling, waarbij glucose en zuurstof worden omgezet in ATP, water en kooldioxide.

Mitochondriën hebben een unieke dubbele membraanstructuur met een buitenste en een binnenste membraan. Binnen het binnenste membraan bevindt zich de matrix, waarin vele enzymen en het mitochondriale DNA (mtDNA) zich bevinden.

Het is ook interessant om op te merken dat mitochondriën hun eigen DNA hebben, dat verschilt van het nucleaire DNA dat zich in de celkern bevindt. Dit heeft geleid tot de theorie dat mitochondriën oorspronkelijk vrije bacteriën waren die in symbiose gingen leven met vroege eukaryote cellen.

« Terug naar de woordenlijst