« Terug naar de woordenlijst

Mensen­rechten­verdediger

Een mensenrechtenverdediger (Engels: Human Rights Defender) is iemand die, individueel of samen met anderen, de mensenrechten bevordert of beschermt. Iemand kan niet sommige mensenrechten ontkennen en toch beweren een mensenrechtenverdediger te zijn omdat hij of zij een pleitbezorger is voor andere mensenrechten.

Mensenrechtenverdediger

De term “mensenrechtenverdediger” wordt steeds vaker gebruikt sinds de goedkeuring van de Verklaring over mensenrechtenverdedigers in 1998. Tot die tijd waren termen als mensenrechtenactivist, professional, werknemer of monitor het meest gangbaar. De term “mensenrechtenverdediger” wordt gezien als een meer relevante en bruikbare term.

Wat doen mensenrechtenverdedigers?

Mensenrechtenverdedigers zijn individuen of groepen die zich inzetten voor de bevordering en bescherming van een breed scala aan mensenrechten op verschillende gebieden en in verschillende regio’s. Ze richten zich op zaken als burgerlijke vrijheden, sociale en economische rechtvaardigheid en kunnen zich ook richten op specifieke groepen zoals vrouwen, kinderen en LHBTIQ+-gemeenschappen. Ze zijn wereldwijd actief, in stabiele en instabiele regio’s, in democratieën en niet-democratieën. Hun werk strekt zich uit van lokaal tot internationaal niveau en omvat activiteiten zoals het melden van schendingen, het ondersteunen van slachtoffers en het pleiten voor beter bestuur. Sommige verdedigers geven professioneel juridisch advies, terwijl anderen zich richten op publieke bewustwording, beleidsverandering of mensenrechteneducatie. Ze worden vaak geconfronteerd met uitdagingen, waaronder persoonlijke risico’s, maar hun inspanningen zijn cruciaal voor het handhaven van de mensenrechtennormen.

Wie kan een mensenrechtenverdediger zijn?

Mensenrechtenverdedigers zijn individuen of groepen die actief werken aan de bevordering van mensenrechten. Deze verdedigers kunnen variëren van ambtenaren en leden van internationale organisaties tot vrijwilligers in lokale gemeenschappen. Belangrijk is dat de titel of functie van de persoon minder relevant is dan het karakter van het werk dat wordt verricht. Zo kunnen bijvoorbeeld juristen en journalisten die normaal gesproken niet direct met mensenrechten te maken hebben, toch als mensenrechtenverdediger optreden wanneer ze zich inzetten voor de bevordering of bescherming van mensenrechten. Naast professioneel werk kunnen ook activiteiten buiten de beroepscontext als verdediging van mensenrechten worden beschouwd, zoals studenten die actievoeren tegen marteling. Het gemeenschappelijke kenmerk is een diepgaand engagement voor het welzijn van anderen en het streven naar gelijkheid en non-discriminatie.

Wat zijn de kwalificaties van een mensenrechtenverdediger?

Om als mensenrechtenverdediger te worden beschouwd, zijn geen specifieke “kwalificaties” vereist. Echter, het accepteren van de universaliteit van mensenrechten is een must; je kunt niet enkele mensenrechten verdedigen en anderen ontkennen. Daarnaast hoeft een verdediger niet per se ‘gelijk’ te hebben in zijn argumenten; het gaat erom dat de verdedigde zaken binnen het kader van mensenrechten vallen. In veel landen worden mensenrechtenverdedigers vaak ten onrechte gezien als partijdig of als ondersteuners van bepaalde groepen. Dit is incorrect; het zijn de verdedigde rechten die bepalen of iemand een echte mensenrechtenverdediger is. Tot slot moeten de acties van verdedigers vreedzaam zijn.

Voor meer informatie, zie:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx

« Terug naar de woordenlijst