« Terug naar de woordenlijst

Masculinisatie

Masculinisatie verwijst naar het proces waarbij mannelijke fysieke en/of gedragskenmerken worden ontwikkeld.

Dit kan op verschillende manieren en in verschillende contexten gebeuren:

  1. Biologische context: In de foetale ontwikkeling is masculinisatie het proces waarbij het mannelijke brein en lichaam worden gevormd als reactie op androgene hormonen, voornamelijk testosteron. In afwezigheid van deze hormonen vindt feminisatie plaats.
  2. Endocrinologie: Masculinisatie kan optreden als gevolg van verhoogde niveaus van mannelijke geslachtshormonen (androgenen) in zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen. Bij vrouwen kan dit leiden tot kenmerken zoals een verdiepte stem, toegenomen lichaams- en gezichtshaar, en andere mannelijke secundaire geslachtskenmerken.
  3. Genderidentiteit en -expressie: In de context van transgender gezondheidszorg verwijst masculinisatie vaak naar de fysieke en gedragsveranderingen die optreden bij transmannen of niet-binaire personen die medische interventies ondergaan, zoals hormoontherapie of chirurgische procedures, om hun lichaam en uitdrukking meer in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit.
  4. Culturele en sociale context: Masculinisatie kan ook verwijzen naar een verschuiving in gedrag, normen of waarden in een richting die als typisch mannelijk wordt beschouwd binnen een bepaalde cultuur of samenleving.

De definitie en perceptie van wat als “mannelijk” wordt beschouwd, kan variëren afhankelijk van culturele, biologische en individuele factoren.

« Terug naar de woordenlijst