« Terug naar de woordenlijst

lhbtiq+

Acroniem dat staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, trans, intersekse, en queer. Lgbtiq is de Engelstalige variant: lesbian, gay, bi,  trans, intersex, and queer.

Lhbtiq+

Lhbtiq+ is een acroniem dat gebruikt wordt om een diverse groep mensen te beschrijven op het gebied van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, en geslachtskenmerken. De afkorting staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Trans, Intersekse, en Queer, en de ‘+’ geeft aan dat de term inclusief is voor andere seksuele oriëntaties, genderidentiteiten en -expressies die niet specifiek in het acroniem zijn opgenomen.

Oorsprong en gebruik

Het acroniem is ontstaan om een inclusievere benaming te bieden dan alleen ‘lhbt’, wat staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Het is bedoeld om meer inclusiviteit en representatie te bieden aan mensen die zich niet herkennen in de traditionele of binaire opvattingen over gender en seksualiteit.

Belang van inclusiviteit

De term lhbtiq+ erkent de complexiteit en diversiteit van menselijke seksualiteit, gender, en sekse. Het is een poging om geen enkele groep buiten te sluiten en zorgt ervoor dat er ruimte is voor voortdurende evolutie en erkenning van nieuwe termen en identiteiten.

Maatschappelijke impact

Het gebruik van lhbtiq+ heeft bijgedragen aan grotere zichtbaarheid en erkenning van diverse groepen. Dit is belangrijk voor het bevorderen van gelijke rechten en het bestrijden van discriminatie en stigmatisering.

Onderwijs en bewustwording

Het begrip en de acceptatie van lhbtiq+ identiteiten zijn gebaat bij onderwijs en voorlichting. Het informeren van het publiek over de verscheidenheid aan seksuele oriëntaties en genderidentiteiten draagt bij aan een inclusievere en empathische samenleving.

« Terug naar de woordenlijst