« Terug naar de woordenlijst

James C. Scott (1936)

James C. Scott is een Amerikaanse politieke wetenschapper en antropoloog, bekend vanwege zij bijdragen aan de studie van macht, verzet, en landbouw in samenlevingen. Hij werd geboren in 1936 en heeft een groot deel van zijn carrière doorgebracht als professor aan de Yale University, waar hij bekend staat om zijn interdisciplinaire benadering van sociale wetenschappen.

Scott’s werk richt zich voornamelijk op de manieren waarop onderdrukte groepen verzet bieden tegen dominante machten. Een van zijn meest invloedrijke boeken, “Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance” (1985), onderzoekt hoe boeren in een klein dorp in Maleisië subtiele en vaak onopvallende vormen van verzet gebruiken tegen economische en sociale onderdrukking. Dit boek heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de studie van de macht en de dynamiek van verzet in sociale relaties.

Een ander significant werk van Scott is “Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed” (1998). In dit boek onderzoekt hij hoe grootschalige pogingen van de staat om de samenleving te reorganiseren en te beheersen vaak rampzalige gevolgen hebben gehad, vanwege het onvermogen van de staat om de complexiteit van menselijke samenlevingen te begrijpen en te waarderen. Hij introduceert het concept van “legibiliteit” als een centraal mechanisme waarmee staten hun burgers proberen te beheersen en te beheren.

Scott heeft ook gewerkt aan onderwerpen als de relatie tussen staat en niet-statelijke volkeren, anarchisme, en de geschiedenis en ecologie van landbouw. Zijn boek “The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia” (2009) kijkt naar de geschiedenis van de volkeren in Zuidoost-Azië die zich hebben onttrokken aan de controle van de staat.

« Terug naar de woordenlijst