« Terug naar de woordenlijst

Isaiah Berlin (1909-1997)

Isaiah Berlin was een Britse filosoof en historicus van ideeën, geboren op 6 juni 1909 in Riga, destijds deel van het Russische Rijk (nu Letland). Hij is vooral bekend om zijn werk op het gebied van politieke theorie en de geschiedenis van ideeën. Berlin wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste liberale denkers van de twintigste eeuw.

Na zijn verhuizing naar Engeland studeerde Berlin aan de Universiteit van Oxford, waar hij de rest van zijn leven academisch actief bleef. Hij was vooral geïnteresseerd in de ideeën van vrijheid en pluralisme en hun rol in de samenleving en politiek.

Een van zijn meest beroemde werken is “Two Concepts of Liberty” (1958), waarin hij een onderscheid maakt tussen twee vormen van vrijheid: positieve vrijheid (de vrijheid om je eigen leven te leiden en doelen te bereiken) en negatieve vrijheid (de afwezigheid van belemmeringen op iemands handelen door anderen). Dit onderscheid heeft een diepgaande invloed gehad op de liberale politieke theorie.

Berlin was ook bekend om zijn studies van Russische intellectuelen en zijn boek “Russian Thinkers” is een belangrijk werk in de studie van Russische intellectuele geschiedenis. Zijn werk over de tegenstelling tussen de Verlichting en de Romantiek, en over figuren zoals Machiavelli, Vico, Herder en Montesquieu, heeft bijgedragen aan een dieper begrip van deze historische stromingen en hun invloed op de moderne wereld.

Als een verdediger van het pluralisme benadrukte Berlin de waarde en het belang van culturele diversiteit en de coëxistentie van verschillende waarden en levenswijzen. Hij waarschuwde tegen totalitarisme en beklemtoonde het belang van individuele vrijheid en zelfexpressie. Isaiah Berlin overleed op 5 november 1997 in Oxford, Engeland.

« Terug naar de woordenlijst