« Terug naar de woordenlijst

Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie

Bevruchting van een eicel door via een naald één zaadcel rechtstreeks in de eicel injecteren. Omdat de bevruchting buiten het lichaam plaatsvindt, wordt ICSI altijd gecombineerd met IVF.

Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie

Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij een enkele zaadcel rechtstreeks in een eicel wordt geïnjecteerd. Deze methode maakt het mogelijk om bevruchting te bereiken zelfs als er problemen zijn met de kwaliteit of het aantal zaadcellen. ICSI is een variant van in-vitrofertilisatie (IVF) en wordt altijd in combinatie daarmee uitgevoerd.

Procedure

Bij een ICSI-behandeling worden eerst eicellen verzameld uit de eierstokken van de vrouw. Een microscopisch kleine naald wordt gebruikt om een enkele zaadcel rechtstreeks in het cytoplasma van een eicel te injecteren. Na succesvolle bevruchting wordt de embryo teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw.

Wanneer is het geschikt?

ICSI wordt vooral gebruikt wanneer er problemen zijn met de zaadcellen van de man, zoals een laag aantal zaadcellen, lage mobiliteit of een andere afwijking. Het kan ook geschikt zijn als er bij eerdere IVF-pogingen geen bevruchting heeft plaatsgevonden.

Succeskansen

De succeskansen van ICSI zijn vergelijkbaar met die van traditionele IVF. Factoren zoals de leeftijd van de vrouw, de kwaliteit van de eicellen en andere gezondheidsgerelateerde factoren kunnen de slagingskans beïnvloeden.

Bijwerkingen en risico’s

De bijwerkingen en risico’s van ICSI zijn vergelijkbaar met die van IVF. Deze kunnen onder meer bestaan uit reacties op hormoonbehandelingen, risico op meervoudige zwangerschap en het risico van genetische afwijkingen bij het kind.

Doordat ICSI de natuurlijke barrières van bevruchting omzeilt, wordt er voorafgaand aan de behandeling vaak genetisch onderzoek uitgevoerd. Op deze manier kunnen potentiële genetische risico’s vroegtijdig worden geïdentificeerd.

ICSI is een optie voor paren die te maken hebben met specifieke vruchtbaarheidsproblemen die niet met andere methoden kunnen worden opgelost. Het is essentieel om alle beschikbare behandelingsopties met een specialist te bespreken om de meest geschikte methode te bepalen.

« Terug naar de woordenlijst