« Terug naar de woordenlijst

Interventie

Een interventie is een doelbewuste ingreep om een situatie te verbeteren. Interventies zijn, bijvoorbeeld, medisch, sociaal, politiek of militair van aard.

Interventie is een term die wordt gebruikt om een actie of proces te beschrijven waarbij wordt ingegrepen in een situatie, gewoonlijk met de bedoeling om iets te verbeteren of te helpen oplossen. Interventies kunnen plaatsvinden op verschillende gebieden, zoals geneeskunde, psychologie, sociale zorg, onderwijs en politiek. Afhankelijk van de context kan de aard van een interventie variëren van minimaal tot zeer ingrijpend.

In de geneeskunde bijvoorbeeld verwijst een interventie naar een handeling die wordt uitgevoerd om ziekte te behandelen of te voorkomen, zoals een chirurgische procedure, medicatie, of leefstijlaanpassingen. In de psychologie kan een interventie een therapeutisch programma zijn om gedrag of psychische toestanden te wijzigen.

Interventies zijn vaak zorgvuldig geplande acties met als doel specifieke resultaten te bereiken, en ze worden meestal uitgevoerd door specifiek voor dat doel opgeleide professionals.

« Terug naar de woordenlijst