« Terug naar de woordenlijst

Internaliseren

Bestaande opvattingen (waaronder regels, waarden, overtuigingen, stereotypen en prototypen) die in de maatschappij bestaan, overnemen en je er naar gedragen.

Bij geïnternaliseerde lhbti-fobie, staat het woord ‘geïnternaliseerd’ ook voor een onbewuste identificatie met een reële of vermeende agressor, die optreedt omdat de overweldigende bedreiging als onontkoombaar wordt ervaren, waarbij gehoopt wordt dat deze strategie betere overlevingskansen biedt. Als zodanig is internaliseren verwant aan identificatie.

« Terug naar de woordenlijst