« Terug naar de woordenlijst

Intergouvernementeel

Intergouvernementeel verwijst naar een vorm van samenwerking waarbij onafhankelijke staten onderling overeenkomsten aangaan en samenwerken op basis van verdragen.

In een intergouvernementele organisatie behouden de lidstaten hun soevereiniteit en nemen ze gezamenlijk beslissingen, vaak op basis van consensus of unanieme instemming. De organisatie zelf heeft meestal geen overkoepelende bevoegdheid over de lidstaten, en elke staat heeft het recht om een voorgestelde beslissing te blokkeren. De Verenigde Naties en de Raad van Europa zijn voorbeelden van intergouvernementele organisaties. Bij deze vorm van samenwerking blijft de macht in handen van de individuele regeringen, in tegenstelling tot supranationale organisaties waar enige macht wordt overgedragen aan een centrale instantie.

« Terug naar de woordenlijst