« Terug naar de woordenlijst

International Convention on Economic, Social and Cultural Rights

International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). In het Nederlands: Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

Met betrekking tot seksediversiteit zijn de onderstaande artikelen van dit verdrag van belang:

  • Artikel 3: De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich het gelijke recht van mannen en vrouwen op het genot van de in dit Verdrag genoemde economische, sociale en culturele rechten te verzekeren.
  • Artikel 12, eerste lid: De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van een ieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De tekst van dit door Nederland geratificeerde VN-verdrag staat op overheid.nl.

« Terug naar de woordenlijst