« Terug naar de woordenlijst

Hormoon­vervangings­therapie

Hormoonvervangingstherapie is een behandeling ter vervanging van onmisbare hormonen die je lichaam niet (meer) in voldoende hoeveelheden aanmaakt.

HST wordt bijvoorbeeld gebruikt in de menopauze ter verlichting van de korte termijn symptomen, zoals opvliegers, en ter voorkoming van de mogelijk lange termijn invloeden op de gezondheid, zoals een grotere kans op osteoporose. HST wordt ook gegeven indien op jonge leeftijd de gonaden worden verwijderd of als die niet of onvoldoende functioneren.

HST bestaat uit oestrogenen alleen of uit een combinatie van oestrogenen en progestagenen afhankelijk van de reden van toepassing, bijwerkingen en de aanwezigheid of afwezigheid van een baarmoeder.

« Terug naar de woordenlijst