« Terug naar de woordenlijst

Hermafroditisme

Ten onrechte gebruikt woord om intersekse aan te duiden. Hermafroditisme bestaat als tweeslachtigheid bij dieren zoals slakken en wormen.

‘Hermafroditisme’ roept bij veel mensen een beeld op van iemand die half man en half vrouw is, maar dit mythische beeld van Hermaphroditos, de zoon van Hermes en Aprodites, bestaat alleen in de Griekse mythologie. Hermaphroditos werd pas half man / half vrouw toen de nimf Salmakis hem verleidde en tot de goden bad altijd bij hem te mogen zijn. Hun lichaam smolten samen tot ‘geen man,geen vrouw, een lichaam dat geen van beide leek en beide’. Ook de vele hedendaagse ‘hermafrodieten’ op pornosites hebben hun uiterlijk pas later in het leven gekregen; het betreft man-naar-vrouw transgender personen die niet geopereerd zijn, maar dankzij hormoongebruik wel borsten hebben. Over het algemeen vinden intersekse personen het niet prettig als hermafrodiet te worden aangeduid. De enige uitzondering is Echt Hermafroditisme. Hierbij worden in één lichaam zowel testiculair weefsel als ovariumweefsel aangetroffen en is er meestal sprake van een 46,XX/46,XY mozaïek karyotype.

« Terug naar de woordenlijst