« Terug naar de woordenlijst

Gremium

Een gremium (meervoud gremia) is een officieel orgaan of een commissie binnen een grotere organisatie of instelling, vaak opgericht voor een specifiek doel of om zich te concentreren op een specifiek onderwerp. In een brede zin kan het verwijzen naar elke vorm van een bijeenkomst of verzameling van personen, zoals een raad, commissie, werkgroep of bestuur, die een bepaalde taak, functie of doel hebben binnen een grotere entiteit of gemeenschap. In de context van bestuur, verwijst ‘gremia’ naar de verschillende organen, instanties en commissies die specifieke rollen en verantwoordelijkheden hebben.

« Terug naar de woordenlijst