« Terug naar de woordenlijst

Gezondheid

Volgens een VN-resolutie uit 2002 heeft iedereen recht op ‘het genieten van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid’. Dat is echter geen recht op gezondheid, wel het recht op een gezondheidszorg die mensenrechten respecteert, waaronder het recht om gevrijwaard te zijn van non-consensuele medische behandeling.

Gezondheid en mensenrechten

Gezondheid is een complex en veelomvattend begrip dat meer inhoudt dan simpelweg de afwezigheid van ziekte. Volgens een resolutie van de Verenigde Naties uit 2002 heeft iedereen recht op “het genieten van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid”. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit niet gelijkstaat aan een onvoorwaardelijk recht op gezondheid, maar veeleer het recht op een gezondheidszorg die fundamentele mensenrechten respecteert.

Mensenrechten in de gezondheidszorg

Dit omvat verschillende aspecten, zoals:

  • Toegang tot zorg: Iedereen zou gelijke toegang tot medische zorg moeten hebben, ongeacht sociale of economische status.
  • Kwaliteit van zorg: De zorg moet voldoen aan een bepaalde kwaliteitsstandaard, met respect voor de menselijke waardigheid.
  • Informatie en keuzevrijheid: Patiënten hebben recht op volledige en eerlijke informatie over hun gezondheidstoestand en behandelopties, en moeten in staat zijn om vrije en geïnformeerde keuzes te maken.
  • Vrijwaring van non-consensuele behandeling: Medische behandelingen mogen alleen plaatsvinden met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

Praktische implicaties

Dit recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheidszorg heeft verschillende implicaties. Het betekent bijvoorbeeld dat staten verplicht zijn om gezondheidsfaciliteiten, -goederen en -diensten beschikbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te maken. Ook betekent het dat er maatregelen moeten worden genomen om discriminatie in de gezondheidszorg tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot de noodzakelijke medische voorzieningen.

Door het recht op een bepaalde standaard van gezondheidszorg te erkennen en te respecteren, wordt het welzijn van de bevolking als geheel bevorderd. Het helpt niet alleen bij de preventie en behandeling van ziekten, maar draagt ook bij aan de algehele levenskwaliteit en sociale cohesie.

« Terug naar de woordenlijst