« Terug naar de woordenlijst

Geslachtsincidentie

Hoe vaak een diagnose wordt gesteld bij een man of een vrouw.

Incidentie verwijst in de epidemiologie naar het aantal nieuwe gevallen van een ziekte of aandoening in een bepaalde populatie gedurende een bepaalde periode.

in de context van gendersensitiviteit in geneeskundig onderzoek verwijst geslachtsincidentie naar het verschil in de frequentie waarmee bepaalde gezondheidsproblemen, ziekten of aandoeningen voorkomen bij mannen in vergelijking met vrouwen (en vice versa). Dit is belangrijk omdat gezondheidsproblemen niet altijd op dezelfde manier of in dezelfde mate mannen en vrouwen beïnvloeden.

In veel medisch onderzoek in het verleden werden voornamelijk mannelijke proefpersonen gebruikt, vaak vanwege zorgen over de effecten van onderzoek op de vruchtbaarheid van vrouwen of de complicaties van vrouwelijke hormonale cycli. Als gevolg hiervan zijn veel medicijnen en behandelingen ontwikkeld op basis van gegevens die voornamelijk van mannen zijn verkregen.

Dit gebrek aan gendersensitiviteit in onderzoek kan leiden tot situaties waarin medicijnen of behandelingen die effectief zijn voor mannen niet noodzakelijkerwijs even effectief zijn voor vrouwen, of waarbij vrouwen andere bijwerkingen ervaren dan mannen.

Er is een groeiende erkenning van het belang van gendersensitiviteit in medisch onderzoek, en tegenwoordig wordt vaker gezorgd zorgen voor een meer evenwichtige vertegenwoordiging van geslachten in klinische proeven en studies. Het doel is meer accurate en generaliseerbare resultaten te bereiken die rekening houden met de biologische en fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen.

« Terug naar de woordenlijst