« Terug naar de woordenlijst

Geprivilegieerd

Letterlijk: bevoorrecht. In de sociologie: bevoorrechte positie op basis van lidmaatschap van een dominante sociale groep.

De term “geprivilegieerd” wordt gebruikt om aan te geven dat iemand bepaalde voordelen, rechten of immuniteiten geniet die anderen niet hebben. Dit kan op verschillende gebieden zijn, zoals sociaal, economisch, cultureel, of zelfs wettelijk. Het privilege kan voortkomen uit verschillende factoren zoals ras, geslacht, sociale klasse, opleidingsniveau, geboorteplaats, enzovoort.

In een sociale context kan het bijvoorbeeld betekenen dat iemand toegang heeft tot betere onderwijsmogelijkheden, gezondheidszorg, of werkgelegenheid vanwege hun achtergrond of connecties. In een juridische context kan een geprivilegieerd persoon bepaalde immuniteiten of vrijstellingen genieten die anderen niet hebben.

Het is belangrijk op te merken dat het hebben van privilege niet noodzakelijkerwijs betekent dat iemand niet hard heeft gewerkt of geen uitdagingen heeft ondervonden; het betekent eerder dat er bepaalde hindernissen zijn die zij niet hebben hoeven te nemen. Het concept van privilege wordt vaak besproken in het kader van sociale rechtvaardigheid om bewustzijn te creëren over ongelijkheden en om stappen te zetten naar een meer gelijke samenleving.

In sommige gevallen kan de term ook worden gebruikt in een meer specifieke, formele zin. Bijvoorbeeld, in juridische zaken kan “geprivilegieerde informatie” verwijzen naar communicatie tussen een advocaat en zijn of haar cliënt, die vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt mag worden.

Kortom, “geprivilegieerd” kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context, maar het verwijst over het algemeen naar een vorm van voordeel of recht dat niet universeel is.

« Terug naar de woordenlijst