« Terug naar de woordenlijst

Geprivilegieerd

Letterlijk: bevoorrecht. In de sociologie: bevoorrechte positie op basis van lidmaatschap van een dominante sociale groep.

« Terug naar de woordenlijst