« Terug naar de woordenlijst


George Philip Lakoff (1941)

George Philip Lakoff, geboren op 24 mei 1941, is een Amerikaanse cognitieve linguïst en filosoof, vooral bekend vanwege zijn stelling dat het leven van mensen aanzienlijk wordt beïnvloed door de conceptuele metaforen die ze gebruiken om complexe fenomenen uit te leggen. Zijn conceptuele metafoorthese, geïntroduceerd in zijn boek uit 1980 “Metaphors We Live By”, geschreven met Mark Johnson, heeft toepassingen gevonden in verschillende academische disciplines, waaronder politiek, literatuur, filosofie en wiskunde​​.

Lakoff begon zijn carrière als student en later als docent van de theorie van transformationele grammatica ontwikkeld door Noam Chomsky aan het Massachusetts Institute of Technology. Eind jaren ’60 sloot hij zich echter aan bij anderen om generatieve semantiek te promoten als een alternatief voor Chomsky’s generatieve syntaxis​​.

Lakoff’s onderzoek gaat vaak over vragen die traditioneel door taalkundigen worden nagestreefd, zoals de voorwaarden waaronder een bepaalde taalkundige constructie grammaticaal levensvatbaar is. Hij staat echter het meest bekend om zijn herwaardering van de rol die metaforen spelen in het sociaal-politieke leven van mensen. Volgens Lakoff is niet-metaforische gedachte alleen mogelijk als we het hebben over puur fysieke realiteit; hoe abstracter het niveau, hoe meer lagen metafoor nodig zijn om het uit te drukken​​.

Volgens Lakoff is de ontwikkeling van het denken het proces van het ontwikkelen van betere metaforen. Hij wijst erop dat de toepassing van het ene kennisdomein op het andere nieuwe percepties en inzichten biedt​​. Wanneer Lakoff beweert dat de geest “belichaamd” is, betoogt hij dat vrijwel alle menselijke cognitie, tot aan het meest abstracte redeneren, afhankelijk is van en gebruik maakt van dergelijke concrete en “laagdrempelige” faciliteiten als het sensorimotorische systeem en de emoties​​.

Enkele van Lakoff’s belangrijke publicaties zijn “Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think” (1996), “The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-Century American Politics with an 18th-Century Brain” (2008), en “Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate” (2004). Zijn werk heeft een significante invloed gehad op het gebied van cognitieve linguïstiek en politieke analyse, en blijft een belangrijk referentiepunt in het begrip van conceptuele metaforen in menselijke cognitie en communicatie​​.

« Terug naar de woordenlijst