« Terug naar de woordenlijst

Genderincongruëntie

Genderincongruëntie is een term die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gebruikt in de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD-11) om een situatie te beschrijven waarin er een “duidelijke en aanhoudende ongelijkheid” bestaat tussen het gender dat een persoon ervaart en de sekse die bij de geboorte aan hen is toegewezen. Deze term is geïntroduceerd als een meer neutrale en beschrijvende vervanging voor de oudere term “genderdysforie,” die een negatieve connotatie heeft vanwege het gebruik van het voorvoegsel “dys,” wat “slecht” of “moeilijk” betekent.

De verschuiving naar het gebruik van “genderincongruëntie” weerspiegelt een bredere trend in de medische en psychologische gemeenschappen om een meer inclusieve en minder stigmatiserende taal te gebruiken. Het erkent dat het ervaren van een incongruentie tussen het eigen gender en de toegewezen sekse niet noodzakelijkerwijs een pathologische aandoening is, maar eerder een aspect van menselijke diversiteit dat medische en psychologische ondersteuning kan vereisen.

De term is vooral belangrijk voor mensen die zich identificeren als transgender of niet-binair, omdat het een klinisch kader biedt voor het begrijpen van hun ervaringen zonder deze te pathologiseren. Het stelt zorgverleners in staat om een meer genuanceerde en empathische benadering te hanteren bij het bieden van zorg en behandeling. Dit kan variëren van psychologische begeleiding en sociale ondersteuning tot medische interventies zoals hormoontherapie en chirurgische procedures.

Het gebruik van de term “genderincongruëntie” in plaats van “genderdysforie” heeft ook implicaties voor de gezondheidszorgverzekering en juridische kwesties. Het kan helpen bij het verkrijgen van de nodige medische behandelingen en het veranderen van geslachtsaanduidingen op officiële documenten, omdat het de medische noodzaak van dergelijke interventies erkent zonder de betrokken individuen te stigmatiseren.

Kortom, de term “genderincongruëntie” markeert een belangrijke stap in de erkenning en respectvolle behandeling van individuen wiens ervaren gender niet overeenkomt met hun bij de geboorte toegewezen sekse. Het biedt een meer inclusieve en minder stigmatiserende manier om deze ervaringen te begrijpen en te behandelen.

.

« Terug naar de woordenlijst