« Terug naar de woordenlijst

Gender Identity Disorder (GID)

Als de sekse en de genderidentiteit niet overeenkomen, is er sprake van een Gender Identity Disorder (GID).

Vroeger werd dit aangeduid met transseksualiteit. In de Diagnostic and Statistic Manual (DSM) versie IV, het standaard werk voor psychologen en psychiaters, was nog vastgelegd dat transseksualiteit niet kan samengaan met intersekse. In de DSM 5 is dat aangepast en kunnen intersekse mensen net als trans mensen genderdysfoor zijn. Ondanks de wijziging in de DSM5 doet een psycholoog die iemand met een vorm van seksediversiteit echt wil helpen er verstandig aan de met trans mensen opgedane ervaring te vergeten.

« Terug naar de woordenlijst