« Terug naar de woordenlijst

Fred Griffith (1879∼1941)

Fred Griffith was een Britse bacterioloog die vooral bekend is vanwege zijn experimenten in de jaren 1920, die een belangrijke rol speelden in het ontstaan van de moleculaire genetica. Zijn werk legde de basis voor de ontdekking dat DNA de drager is van genetische informatie.

Griffith werd geboren in 1879 in Hale, Lancashire, Engeland. Hoewel er minder bekend is over zijn vroege leven en opleiding in vergelijking met sommige van zijn tijdgenoten, is zijn bijdrage aan de wetenschap duidelijk gedefinieerd door zijn experimenten met pneumokokkenbacteriën, de veroorzakers van longontsteking.

In 1928 voerde Griffith een serie experimenten uit die nu bekend staan als Griffith’s Experiment of het “transformerende principe”. Hij werkte met twee stammen van pneumokokkenbacteriën: de S-stam (glad), die een polysacharide capsule had en dodelijk was, en de R-stam (ruw), die geen capsule had en onschadelijk was. Griffith injecteerde deze stammen in muizen en observeerde dat de onschadelijke R-stam dodelijk kon worden wanneer deze werd gemengd met een verwarmde (en daardoor gedode) vorm van de dodelijke S-stam.

Het meest verbazingwekkende was dat Griffith ontdekte dat de onschadelijke R-stam in staat was om erfelijke eigenschappen van de dode S-stam te “transformeren” en dodelijk te worden. Dit suggereerde dat sommige component van de dode S-stam werd overgedragen naar de levende R-stam, waardoor de genetische eigenschappen van de R-stam veranderden.

Griffith’s ontdekking van dit “transformerende principe” was revolutionair, maar hij begreep niet wat de aard van deze transformerende stof was. Het was pas in 1944, met het werk van Oswald Avery, Colin MacLeod en Maclyn McCarty, dat aangetoond werd dat DNA de stof was die verantwoordelijk was voor de transformatie in Griffith’s experiment.

Fred Griffith’s werk is een essentieel onderdeel van de geschiedenis van genetisch onderzoek en heeft de weg gebaand voor het moderne begrip van DNA en erfelijkheid. Zijn exacte overlijdensdatum is onbekend, maar wordt vaak aangenomen dat hij rond 1941 is overleden.

« Terug naar de woordenlijst