« Terug naar de woordenlijst

Floreren

In de positieve psychologie verwijst het concept van ‘floreren’ naar een toestand waarin mensen niet alleen vrij zijn van psychische problemen, maar ook een rijk en bevredigend leven leiden. Het gaat over het bereiken van een optimaal niveau van functioneren, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau. Floreren is een holistisch concept dat verschillende aspecten van het menselijk welzijn omvat.

Kernaspecten van floreren in de positieve psychologie:

  1. Emotioneel welzijn: Dit betekent het ervaren van positieve emoties en stemmingen, zoals geluk, vreugde en tevredenheid, en relatief minder negatieve emoties zoals verdriet, angst en boosheid.
  2. Psychologisch welzijn: Hierbij gaat het om het hebben van een positieve houding ten opzichte van zichzelf, persoonlijke groei, doelgerichtheid in het leven, autonomie en zelfacceptatie.
  3. Sociaal welzijn: Dit aspect omvat het hebben van zinvolle en positieve relaties met anderen en een gevoel van verbondenheid met de gemeenschap.
  4. Optimaal functioneren: Floreren omvat ook het bereiken van het volledige potentieel, betrokkenheid en competentie in activiteiten, en het leveren van een bijdrage aan de samenleving.
  5. Veerkracht: Het vermogen om terug te veren van tegenslagen, aan te passen aan veranderingen, en uitdagingen te overwinnen, is ook een onderdeel van floreren.
  6. Zingeving: Een gevoel van richting en doel in het leven, het gevoel dat het leven betekenisvol en de moeite waard is.
« Terug naar de woordenlijst