« Terug naar de woordenlijst

Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009)

Eve Kosofsky Sedgwick, geboren op 2 mei 1950 in Dayton, Ohio, was een invloedrijke Amerikaanse onderzoeker voor de onderzoeksgebieden genderstudies, queer theorie, en literaire kritiek. Ze wordt vaak beschouwd als een van de pioniers in de ontwikkeling van de queer theorie, een veld dat kritisch kijkt naar seksualiteit en gender en de manieren waarop deze maatschappelijke en culturele processen beïnvloeden.

Sedgwick behaalde haar Ph.D. in Engelse literatuur aan Yale University. Haar vroege werk concentreerde zich op Victoriaanse literatuur en de verborgen homoseksuele subteksten binnen dit genre. Dit leidde tot haar interesse in de bredere thema’s van gender, seksualiteit en de dynamiek van macht en marginalisatie in de maatschappij en cultuur.

Haar invloedrijke werk, “Epistemology of the Closet” (1990), is een belangrijke tekst in zowel queer theorie als genderstudies. In dit boek onderzoekt ze de manieren waarop seksuele identiteit en verlangen zijn geconstrueerd in de westerse cultuur en hoe deze verbonden zijn met bredere sociale en culturele krachten. Ze stelt dat ‘de kast’, of de noodzaak om seksuele voorkeur verborgen of expliciet te maken, een centrale structuur in moderne westerse cultuur is.

Sedgwick’s werk kenmerkte zich door een interdisciplinaire benadering, waarbij ze inzichten uit de literaire kritiek, filosofie, geschiedenis, en sociale wetenschappen combineerde om de complexe relaties tussen seksualiteit, gender en maatschappij te onderzoeken.

Naast haar academische werk was Sedgwick ook actief als docent en mentor. Ze stond bekend om haar boeiende lezingen en haar vermogen om complexe ideeën toegankelijk te maken voor een breed publiek. Eve Kosofsky Sedgwick overleed op 12 april 2009.

« Terug naar de woordenlijst