« Terug naar de woordenlijst

De European Case Law Identifier (ECLI) is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken.

De European Case Law Identifier (ECLI) is een gestandaardiseerde aanduiding die het gemakkelijker maakt om rechterlijke uitspraken uit verschillende Europese landen te identificeren en op te zoeken. Het ECLI-systeem werd ingevoerd om de toegankelijkheid van rechtspraak binnen Europa te verbeteren en vervangt sinds 28 juni 2013  het in Nederland gebruikte Landelijk Jurisprudentienummer (LJN).

Elke ECLI bestaat uit de volgende vier delen:

  1. De code “ECLI”, die altijd aan het begin staat.
  2. Een landencode, die bestaat uit twee letters en het land aanduidt waar de uitspraak is gedaan.
  3. Een code van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan.
  4. Een uniek nummer voor de uitspraak, dat uit maximaal 25 alfanumerieke tekens bestaat.

Een voorbeeld van een ECLI kan er als volgt uitzien: ECLI:NL:HR:2023:1234. Hierbij staat “NL” voor Nederland, “HR” voor de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) en “2023:1234” is het unieke nummer van de uitspraak.

Het ECLI-systeem is in veel Europese landen in gebruik en wordt ondersteund door de Europese Unie om de grensoverschrijdende toegang tot rechtspraak te bevorderen.

« Terug naar de woordenlijst