« Terug naar de woordenlijst

Endocrinoloog

Een endocrinoloog onderzoekt en behandelt ziekten die ontstaan doordat organen teveel of juist te weinig van een bepaald hormoon aanmaken en aandoeningen aan organen die hormonen aanmaken.

Endocrinoloog

De endocrinoloog is een medisch specialist gericht op het endocriene systeem, dat verantwoordelijk is voor de hormoonhuishouding in het lichaam. Deze arts diagnoseert en behandelt ziekten en aandoeningen die samenhangen met de productie, afgifte en werking van hormonen.

Werkterrein

De endocrinoloog behandelt een breed scala aan ziekten en aandoeningen, waaronder diabetes mellitus, schildklieraandoeningen, hormonale onbalansen en groeistoornissen. Ook aandoeningen van de hypofyse, bijnieren en geslachtsklieren behoren tot het werkterrein.

Diagnostische methoden

Om tot een diagnose te komen, gebruikt de endocrinoloog verschillende onderzoeksmethoden, zoals bloedonderzoeken, urineonderzoeken en beeldvormende technieken. Op basis van de resultaten stelt hij of zij een behandelplan op, dat medicatie, leefstijlaanpassingen en mogelijk chirurgische ingrepen kan omvatten.

Samenwerking met andere specialisten

In verband met de complexiteit van hormonale systemen werkt de endocrinoloog vaak samen met andere medische specialisten, zoals andere internisten, chirurgen en gynaecologen. Bij een goede onderlinge communicatie leidt dit tot een multidisciplinaire aanpak om de best mogelijke zorg te bieden.

Advies en begeleiding

Naast medische behandeling biedt de endocrinoloog ook advies en begeleiding op het gebied van leefstijl, voeding en medicijngebruik, omdat deze factoren invloed kunnen hebben op de hormoonbalans. In het kader van preventie en vroege opsporing kan een bezoek aan de endocrinoloog waardevol zijn, vooral als er sprake is van erfelijke aanleg voor hormoon-gerelateerde aandoeningen.

« Terug naar de woordenlijst