« Terug naar de woordenlijst

Echt hermafroditisme

Vorm van seksediversiteit waarbij zowel testiculair-weefselals ovarium-weefsel wordt aangetroffen.

Soms is er sprake van ovotestis, waarbij in een gonade beide soorten weefsel worden aangetroffen, maar het komt ook voor dat links en rechts in het lichaam verschillende gonaden aanwezig zijn.

Het karyotype is in slechts zeven procent van de gevallen 46,XY, In Afrika is het vooral 46,XY, terwijl in Europa ongeveer 40 procent van de gevallen een mozaïek patroon heeft (in Noord-Amerika is dat ongeveer 21-procent). In 44 procent van de gevallen werden ovotestis als gonaden aangetroffen. Gonaden met testiculair-weefsel werd vooral aan de rechterzijde van het lichaam aangetroffen, terwijl gonaden met alleen ovarium-weefsel meer aan de linkerkant werd gevonden.

Testiculair weefsel bij echt hermafroditisme is meestal niet functioneel. Slechts in twee gevallen werd sperma aangemaakt, terwijl het ovarium-weefsel over het algemeen normaal functioneerde. Tien mensen met echt hermafroditisme uit een onderzochte groep van 283 hebben bij elkaar twintig kinderen gebaard, terwijl van slechts een persoon bekend is dat hij een kind heeft verwekt. Bij 4,6 procent van de onderzochte personen werd een gonadale tumor gevonden.

Bovenstaande getallen zijn gebaseerd op een onderzoek van het kinderziekenhuis van de universiteit van München dat in januari 1994 is gepubliceerd in European Journal of Pediatrics.

« Terug naar de woordenlijst