« Terug naar de woordenlijst

Alice Domurat Dreger

Alice Dreger is een Amerikaanse bio-ethicus en historicus van de geneeskunde, bekend om haar werk op het gebied van intersekse en genderidentiteit. Ze heeft uitgebreid geschreven en gesproken over de ethiek van medische behandelingen voor intersekse personen en de complexiteit van seksuele ontwikkeling.

Dreger behaalde haar Ph.D. aan de Universiteit van Indiana, waar ze zich specialiseerde in de geschiedenis en filosofie van de wetenschap. Haar vroege werk richtte zich op de medische en culturele behandeling van intersekse personen, en ze werd een prominente stem in het debat over hoe deze individuen het beste medisch en sociaal behandeld kunnen worden.

Een van haar bekendste werken is “Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex”, waarin ze de medische geschiedenis van de behandeling van intersekse personen onderzoekt. Dit boek bracht de complexe kwesties rondom intersekse aan het licht en bekritiseerde de vaak invasieve en niet-consensuele medische praktijken die aan deze personen werden opgelegd.

Dreger heeft ook aandacht besteed aan de ethiek van andere medische en wetenschappelijke kwesties, waaronder genetica, gender, en mensenrechten. Ze is een voorstander van patiëntenrechten en streeft naar een groter begrip van genderdiversiteit en lichamelijke variatie in de samenleving en de gezondheidszorg.

Naast haar academische werk is Dreger ook actief in de publieke discussie over deze onderwerpen. Ze heeft artikelen gepubliceerd in diverse media en is een veelgevraagd spreker op conferenties en in het openbaar debat. Dreger’s werk wordt geprezen voor het verhogen van de bewustwording over de complexiteit van seksuele ontwikkeling en het bevorderen van een ethischer benadering van intersekse en genderdiversiteit in de medische praktijk en de samenleving in het algemeen.

DSD – Accord Alliance

In 2006 speelde Dreger een prominente rol in het herdefiniëren van de medische en sociale benadering van intersekse door het introduceren van de term “Disorders of Sex Development” (DSD) in plaats van “intersekse”. Dreger en andere voorstanders van de term DSD beoogden hiermee een nauwkeuriger medisch kader te bieden dat de specifieke aard van deze ‘aandoeningen ‘disorders’ zou benadrukken. Hun doel was om de medische behandeling en het begrip van deze condities te verbeteren door een terminologie te gebruiken die als meer klinisch en precies werd beschouwd.

Deze verschuiving in terminologie werd echter niet positief ontvangen. Veel leden van de intersekse gemeenschap en hun bondgenoten uitten bezorgdheid dat de term “stoornis” stigmatiserend en pathologiserend kon werken. Zij zagen het als een stap die het natuurlijke en normatieve aspect van intersekse variaties ondermijnde, en voelden dat het een medisch model bevorderde dat gericht was op het ‘corrigeren’ van deze variaties.

Naast haar betrokkenheid bij deze terminologische verschuiving, werd Dreger in 2006 benoemd tot directeur van de Accord Alliance. Deze organisatie zet zich in voor het bevorderen van holistische, respectvolle en geïnformeerde medische zorg voor personen met DSD. De Accord Alliance streeft naar een zorgmodel dat familiegericht, samenwerkingsgeoriënteerd en respectvol is voor de unieke behoeften van deze individuen.

Toch weer intersekse

In 2015 veranderde Dregercvan standpunt over het gebruik van de term “Disorders of Sex Development” (DSD). In een blogpost* erkende de bezorgdheid en het ongemak dat veel mensen in de intersekse gemeenschap hadden met betrekking tot de term, met name vanwege het pathologiserende aspect van het woord “stoornis”.

Dreger’s aanvankelijke steun voor de term DSD was gebaseerd op haar overtuiging dat het zou helpen om een duidelijker medisch en biologisch kader voor deze condities te creëren. Echter, na verloop van tijd en na het horen van de reacties van de intersekse gemeenschap, herzag ze haar standpunt. Ze erkende dat de terminologie voor deze mensen een diepgaande impact heeft, niet alleen medisch, maar ook persoonlijk, sociaal en cultureel.

Alice Dreger’s verandering van standpunt over de term “Disorders of Sex Development” (DSD) werd gecommuniceerd in haar blogpost “Rejecting the Tranquilizing Drug of Gradualism in Intersex Care”, gepubliceerd in 2015. In deze blogpost uitte Dreger kritiek op de term DSD en benadrukte ze de noodzaak om de rechten en het welzijn van intersekse personen te prioriteren.

In haar post erkende Dreger de tekortkomingen van de term DSD en de zorgen van de intersekse gemeenschap over het stigmatiserende en pathologiserende effect ervan. Ze benadrukte het belang van mensenrechten en ethische zorg voor intersekse personen en riep op tot een meer rechtvaardige en respectvolle benadering in de medische behandeling en maatschappelijke perceptie van intersekse condities.

Ondanks dat de interseksegemeenschap het prettig vond dat Dreger het acroniem DSD nu ook verwierp, heeft zij nu geen rol van betekenis meer in de emancipatie van intersekse personen. Dat die emancipatie mede door haar handelen negen jaar vertraging had opgelopen, is daar debet aan.

* Dreger AD. Rejecting the Tranquilizing Drug of Gradualism in Intersex Care,  [Blog]. 2015 [bewerkt 21 november 2015; geraadpleegd 24 november 2015]. URL: http://www.alicedreger.com/DSD_human_rights .

« Terug naar de woordenlijst