« Terug naar de woordenlijst

Draagmoeder

Iemand die zwanger is geworden met het zaad en de eicel van twee wensouders met de bedoeling dat het kind na de bevalling afstaat opgroeit bij de genetische ouders. Het is ook mogelijk dat de draagmoeder tegelijk de donor van de eicel is, bijvoorbeeld als de wensmoeder zelf geen eicellen (meer) aanmaakt of als de wensouders twee mannen zijn.

Draagmoeder

Een draagmoeder is een vrouw die een zwangerschap aangaat met de intentie om het kind na de geboorte af te staan aan de genetische ouders of de wensouders. Er zijn verschillende manieren waarop een draagmoeder betrokken kan zijn bij het voortplantingsproces.

Soorten draagmoederschap

  1. Gestationeel draagmoederschap: Hierbij wordt de draagmoeder zwanger door middel van in-vitrofertilisatie (IVF) met de eicel en het sperma van de wensouders. Ze heeft dus geen genetische band met het kind.
  2. Traditioneel draagmoederschap: In dit geval is de draagmoeder ook de eiceldonor. Dit kan voorkomen als de wensmoeder geen eicellen kan produceren of als de wensouders twee mannen zijn.

Juridische aspecten

Draagmoederschap kan gepaard gaan met diverse juridische vraagstukken, afhankelijk van het land of de landen waar de wensouders en de draagmoeder zich bevinden. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen duidelijke afspraken maken en deze vastleggen in een contract. De rechten en plichten van de draagmoeder en de wensouders moeten helder zijn om eventuele geschillen te voorkomen.

Medische en ethische overwegingen

Er zijn medische risico’s verbonden aan elke zwangerschap, en het is cruciaal dat de draagmoeder een grondig medisch onderzoek ondergaat voordat het proces begint. Ethisch gezien kan draagmoederschap vragen oproepen rondom bijvoorbeeld exploitatie of toestemming.

Emotionele aspecten

Draagmoederschap kan een emotioneel beladen proces zijn. Het is daarom aan te raden dat zowel de wensouders als de draagmoeder psychologische begeleiding krijgen. Dit kan helpen bij het navigeren door de emotionele uitdagingen die kunnen ontstaan.

Draagmoederschap biedt mensen die niet op de traditionele manier ouders kunnen worden de mogelijkheid om toch een biologische band te hebben met hun kind. Het is een complex proces met medische, juridische en emotionele aspecten, en het is belangrijk dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn en worden begeleid.

« Terug naar de woordenlijst