« Terug naar de woordenlijst

Doorleefde ervaring

Doorleefde ervaring staat voor ‘beleving’. Het is de ervaring die voortkomt uit het leven zelf – je hebt het zelf meegemaakt en dat heeft gevolgen voor hoe je in het leven staat. Dat is anders dan het ervaren van bijvoorbeeld temperatuur of aanraking of de pijn van een speldenprik.

Doorleefde ervaring / Lived Experience (of beleving): ‘Lived experience’ is de gangbare Engelse vertaling van het woord Erlebnis (afgeleid van het werkwoord erleben: to live trough) dat de Duitse filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911) gebruikt als tegenhanger van Erfahrung, waarmee hij de wetenschappelijke ervaring aanduidt.

De term staat voor de eigen gedachten en gevoelens ervaren door het individuele bewustzijn – of eenvoudiger uitgedrukt, voor hoe een persoon zijn eigen situatie beleefd.  Anders dan ‘lived experience’ misschien doet vermoeden, gaat het niet om het narratief zelf, maar om de betekenis van het levensverhaal: we kunnen de maatschappij als onze wereld begrijpen aan de hand van onze beleving van de krachten die de samenleving bewegen.

Gebruikte bronnen

Dilthey W. Einleitung in die Geisteswissenschaften: Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (Erster Band). Stuttgart, Deutschland: B.G. Teubner 1933.

« Terug naar de woordenlijst