« Terug naar de woordenlijst

Discours

Discours heeft hier de betekenis die de Franse filosoof Foucault aan het begrip gaf, niet de linguïstische betekenis. De in Jamaica geboren Britse cultuurtheoreticus en socioloog Stuart Hall heeft de betekenis die Foucault aan het begrip gaf samengevat als:

Discours is een groep uitspraken die een taal verschaffen om te praten over –een manier om de kennis weer te geven over– een bepaald onderwerp op een bepaald historisch moment. Discours gaat over de productie van kennis door middel van taal. Maar aangezien alle sociale praktijken betekenis met zich meebrengen, en betekenissen vorm geven aan en invloed hebben op wat we doen – ons gedrag – hebben alle handelingen een discursief aspect.

Origineel: A group of statements which provides a language for talking about – a way of representing the knowledge about – a particular topic at a particular historical moment… . Discourse is about the production of knowledge through language. But… since all social practices entail meaning, and meanings shape and influence what we do – our conduct – all practices have a discursive aspect.

 

« Terug naar de woordenlijst