« Terug naar de woordenlijst

Daniel Kahneman (1934)

Daniel Kahneman, geboren op 5 maart 1934 in Tel Aviv, destijds onder Brits mandaat van Palestina (nu Israël), is een bekend Israëlisch-Amerikaans auteur, psycholoog en econoom. Hij is vooral bekend om zijn werk op het gebied van de hedonische psychologie, de psychologie van oordeelsvorming en besluitvorming, en gedragseconomie. Voor zijn werk in gedragseconomie ontving hij in 2002 de Nobelprijs voor de Economie, die hij deelde met Vernon L. Smith. Zijn empirische bevindingen dagen de aanname van menselijke rationaliteit in de moderne economische theorie uit.

Opleiding en Vroege Carrière: Kahneman behaalde in 1954 zijn Bachelor of Science in psychologie en wiskunde aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij diende vervolgens in het Israëlische leger en studeerde in 1958 voor zijn doctoraat in psychologie aan de Universiteit van Californië, Berkeley.

Academische Carrière: Kahneman begon zijn academische carrière als docent psychologie aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem in 1961. Hij was van 1970-1978 docent aan dezelfde universiteit, werd daarna professor aan de University of British Columbia tot 1986, en doceerde vervolgens aan de Universiteit van Californië, Berkeley tot 1994. Momenteel is hij emeritus hoogleraar psychologie en openbare aangelegenheden aan de Princeton School of Public and International Affairs.

Samenwerking met Amos Tversky: Een belangrijk aspect van Kahnemans carrière was zijn langdurige samenwerking met Amos Tversky, waarmee hij een reeks baanbrekende artikelen publiceerde op het gebied van oordeelsvorming en besluitvorming, resulterend in de ontwikkeling van de prospecttheorie in 1979.

Hedonische Psychologie: In de jaren ’90 verschoof Kahnemans onderzoeksinteresse naar de hedonische psychologie, de studie van wat ervaringen en het leven aangenaam of onaangenaam maakt. Dit betreft onder meer gevoelens van plezier en pijn, interesse en verveling, en vreugde en verdriet.

Recente Bijdragen: In 2021 leverde Kahneman een bijdrage aan het veld met het werk over ongewenste variabiliteit in menselijke oordelen over hetzelfde probleem, wat hij ‘ruis’ noemt. In “Noise: A Flaw in Human Judgment” beschrijft hij hoe door factoren zoals cognitieve vooroordelen, groepsdynamiek, stemming, stress, vermoeidheid en verschillen in vaardigheden tussen beoordelaars/decision makers/rechters, oordelen die idealiter identiek zouden moeten zijn, vaak aanzienlijk verschillen.

Persoonlijk Leven en Eerbetoon: Kahneman was twee keer getrouwd, eerst met Irah Kahneman, een Israëlische onderwijspsycholoog, en daarna met Anne Treisman, een cognitief psycholoog en Fellow van de Royal Society, tot haar dood in 2018. Hij heeft een groot aantal onderscheidingen ontvangen, waaronder de Nobelprijs voor de Economie, de Presidential Medal of Freedom, en eredoctoraten van meerdere universiteiten

« Terug naar de woordenlijst