« Terug naar de woordenlijst

Conditions Affecting Reproductive Development

Letterlijk: Aandoeningen die van invloed zijn op de reproductieve ontwikkeling. De naam is bedoeld als alternatief voor DSD dat bedacht is door een aantal artsen en patiëntenorganisaties toen bleek dat Disorders of Sex Development in brede kring weerstand opriep. Het acroniem CARD is niet aangeslagen.

Een belangrijke beperking van de aanduiding Conditions Affecting Reproductive Development, is dat niet iedere DSD-diagnose invloed heeft op de reproductieve ontwikkeling.

« Terug naar de woordenlijst