« Terug naar de woordenlijst

Conditions Affecting Reproductive Development

Letterlijk: Aandoeningen die van invloed zijn op de reproductieve ontwikkeling. De naam is bedoeld als alternatief voor DSD dat bedacht is door een aantal artsen en patiëntenorganisaties toen bleek dat Disorders of Sex Development in brede kring weerstand opriep. Het acroniem CARD is niet aangeslagen.

De term “Conditions Affecting Reproductive Development” (CARD) kwam in beeld als een alternatief voor “Disorders of Sex Development” (DSD) omdat veel mensen vonden dat DSD een stigmatiserende klank had. Het idee was om een term te gebruiken die meer neutraal en minder beladen was. Echter, CARD heeft niet de brede acceptatie gekregen die de bedenkers hadden gehoopt.

Een van de kritiekpunten op CARD is dat het niet alle situaties dekt die mensen ervaren. Bijvoorbeeld, niet iedereen met een DSD heeft problemen met hun voortplantingssysteem.

Daarnaast kan het gebruik van een nieuwe term als CARD voor verwarring zorgen. Mensen die al bekend zijn met de term DSD kunnen zich afvragen wat CARD precies betekent en of het op hen van toepassing is. Dit kan het lastiger maken om de juiste informatie en ondersteuning te vinden.

Toch laat de poging om CARD te introduceren zien dat er een groeiend bewustzijn is over het belang van respectvolle en inclusieve taal. Het gaat er niet alleen om wat medisch ‘juist’ is, maar ook om wat mensen helpt zich gezien en begrepen te voelen.

In de toekomst zou er meer dialoog moeten zijn tussen medische professionals en de direct betrokkenen. Het doel is om een term te vinden die iedereen kan gebruiken zonder dat iemand zich buitengesloten of gestigmatiseerd voelt. Het gaat erom een balans te vinden tussen medische nauwkeurigheid en menselijke ervaring.

« Terug naar de woordenlijst