« Terug naar de woordenlijst

Commissaris voor de Rechten van de Mens

De Commissaris voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijk en onpartijdig instituut binnen de Raad van Europa, opgericht om de bescherming van de mensenrechten in de lidstaten te bevorderen en te versterken.

Om een goed beeld te krijgen van de mensenrechtensituatie, bezoekt de Commissaris regelmatig lidstaten. Tijdens deze bezoeken gaat hij of zij in gesprek met overheidsfunctionarissen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en andere relevante partijen. Na deze ieder bezoek worden bevindingen en aanbevelingen vastgelegd in een rapport dat als basis dient voor verdere dialoog met de betreffende lidstaat. Buiten deze land-specifieke activiteiten, richt de Commissaris zich ook op bredere thema’s die in meerdere lidstaten spelen, zoals de vrijheid van meningsuiting, de rechten van minderheden en migranten. Een belangrijk onderdeel van het werk van de Commissaris is de voortdurende dialoog met nationale mensenrechteninstellingen en maatschappelijke organisaties. Om de integriteit en effectiviteit van deze functie te waarborgen, opereert de Commissaris volledig onafhankelijk van andere organen van de Raad van Europa en van de lidstaten.

De functie van Commissaris voor de Rechten van de Mens is ingesteld in 1999, en sindsdien hebben verschillende personen deze functie bekleed, elk met een mandaat van zes jaar, dat eenmaal kan worden verlengd.

« Terug naar de woordenlijst