« Terug naar de woordenlijst

Comité van Ministers

Het Comité van Ministers is het voornaamste  besluitvormende orgaan van de Raad van Europa.

Het bestaat uit de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten of hun permanente diplomatieke vertegenwoordigers in Straatsburg. Het Comité van Ministers neemt besluiten over het beleid en de begroting van de Raad van Europa. Ook ziet het toe op de uitvoering van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als intergouvernementeel orgaan bevordert het Comité de samenwerking tussen de lidstaten en streeft het naar de bescherming en bevordering van mensenrechten, democratie en rechtsstaat in Europa.

« Terug naar de woordenlijst