« Terug naar de woordenlijst

Collectieve mensenrechten zijn mensenrechten die van toepassing zijn op volken of bevolkingsgroepen.

Collectieve mensenrechten

Voorbeelden van collectieve mensenrechten zijn het recht op zelfbeschikking, bevrijding van onderdrukking en kolonialisme, vrede en veiligheid, beheer over hulpbronnen en natuurlijke rijkdommen, ontwikkeling, milieubescherming, en bescherming van minderheden.

Omdat mensenrechten in principe individuele rechten zijn en collectieve mensenrechten de individuele rechten in de weg kunnen staan, worden collectieve rechten niet altijd als mensenrechten gezien.

« Terug naar de woordenlijst