« Terug naar de woordenlijst

Bondgenoot

Een bondgenoot is een persoon of entiteit die zich actief inzet voor de belangen of het welzijn van een ander, zonder daarbij zelf direct betrokken of bevoorrecht te zijn. Het unieke aan een bondgenoot is de vrijwillige keuze om steun te bieden, vaak zonder eigenbelang.

Verschillende Vormen van Bondgenootschap

Bondgenoten kunnen in diverse contexten en op verschillende manieren actief zijn. Voorbeelden zijn:

  • Een scholier die een spreekbeurt houdt over intersekse om bewustwording te creëren.
  • Een politicus die een resolutie indient om de rechten van intersekse personen te bevorderen.
  • Een organisatie die financiële steun biedt aan een intersekseorganisatie.
  • Een vrijwilliger die actief is in een intersekseorganisatie zonder zelf intersekse te zijn.

Vage Scheidslijnen

Er zijn situaties waarin het onduidelijk is of iemand als bondgenoot of als direct betrokkene beschouwd moet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ouders die zich volledig inzetten voor het welzijn van hun intersekse kind.

Synoniemen en Verwante Termen

Hoewel de termen ‘helper’, ‘vriend’, ‘medestander’ en ‘kameraad’ vergelijkbare connotaties kunnen hebben, is ‘bondgenoot’ specifiek in het benadrukken van actieve, onbaatzuchtige steun.

Bondgenoot vs. Stakeholder

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een bondgenoot en een stakeholder. Een stakeholder heeft vaak een direct belang of invloed in een bepaalde situatie, terwijl een bondgenoot dit niet per se heeft. Niet alle stakeholders zijn bondgenoten, en vice versa.

Door het zijn van een bondgenoot kan men bijdragen aan sociale verandering, inclusiviteit en gelijkheid op verschillende maatschappelijke vlakken.

« Terug naar de woordenlijst