« Terug naar de woordenlijst

Biseksualiteit

Van biseksualiteit is sprake als iemand zich seksueel of romantisch voelt aangetrokken tot mensen van het eigen geslacht of gender én tot mensen met een ander geslacht of gender.

Biseksualiteit

Algemene beschrijving

Biseksualiteit is een seksuele oriëntatie waarbij een persoon zich seksueel en/of romantisch aangetrokken voelt tot mensen van meer dan één geslacht of gender. Dit kan betekenen dat iemand zich aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen, maar het kan ook breder zijn en andere genderidentiteiten omvatten.

Kenmerken

Belangrijke kenmerken van biseksualiteit zijn:

  • Variabiliteit: De aantrekkingskracht tot verschillende geslachten kan in verschillende mate en op verschillende manieren aanwezig zijn.
  • Flexibiliteit: Biseksualiteit kan zich in de loop van de tijd ontwikkelen of veranderen.
  • Individualiteit: Iedere biseksuele persoon ervaart zijn of haar oriëntatie op een unieke manier.

Verschillen met andere oriëntaties

Hoewel biseksualiteit en panseksualiteit beide aantrekkingskracht tot meer dan één geslacht omvatten, zijn er verschillen:

  • Biseksualiteit wordt vaak gezien als aantrekkingskracht tot zowel mannen als vrouwen, maar kan ook andere genders omvatten.
  • Panseksualiteit is doorgaans inclusiever en specificeert niet welke genders in het spectrum van aantrekking vallen.

Sociale en culturele perceptie

Biseksualiteit is een van de meer bekende en erkende niet-heteronormatieve seksuele oriëntaties, maar er bestaan nog steeds veel misverstanden en stigma’s. Deze variëren van het idee dat biseksualiteit slechts een ‘fase’ is tot het onterechte stereotype dat biseksuele mensen promiscue zijn.

Voordelen en mogelijkheden

De erkenning en het begrip van biseksualiteit kan bijdragen aan een meer genuanceerd en inclusief beeld van menselijke seksualiteit. Het kan mensen de ruimte geven om hun eigen seksuele ervaringen en relaties te verkennen op een manier die voor hen zinvol is.

Bewustwording en voorlichting

Voorlichting over biseksualiteit en andere niet-heteronormatieve seksuele oriëntaties kan helpen bij het bestrijden van stigma’s en misverstanden. Dit kan onder meer door middel van educatieve programma’s, mediarepresentatie en openbare discussies.

« Terug naar de woordenlijst