« Terug naar de woordenlijst

Autosoom

Bij de mens komen 22 chromosomen vrijwel altijd in paren voor. Deze autosomen zijn de gewone lichaamschromosomen. De geslachtschromosomen X en Y zijn geen autosomen.

Een kenmerk of gen erft autosomaal over wanneer het betreffende gen gesitueerd is op een ander chromosoom dan de geslachtschromosomen.

« Terug naar de woordenlijst