« Terug naar de woordenlijst

Alfred North Whitehead (1861-1947)

Alfred North Whitehead was een invloedrijke Britse filosoof en wiskundige, geboren op 15 februari 1861 in Ramsgate, Kent, Engeland. Hij is vooral bekend vanwege zijn werk op het gebied van de filosofie van de wetenschap, logica, en zijn ontwikkeling van de procesfilosofie.

Whitehead begon zijn academische carrière voornamelijk als wiskundige. Hij studeerde en doceerde aan de Universiteit van Cambridge, waar hij samen met Bertrand Russell werkte aan de “Principia Mathematica”, een van de meest bekende werken in de filosofische logica. “Principia Mathematica”, gepubliceerd tussen 1910 en 1913, was een ambitieuze poging om alle wiskundige theorieën te funderen op logische systemen. Dit werk legde de basis voor veel van de moderne logica en wiskundige filosofie.

Later in zijn carrière verschoof Whitehead’s focus naar de filosofie, waarbij hij bijzondere aandacht besteedde aan de metafysica. Na zijn verhuizing naar de Verenigde Staten in de jaren 1920, waar hij les gaf aan de Harvard University, ontwikkelde hij de procesfilosofie. Deze filosofie, uitvoerig gepresenteerd in zijn werk “Process and Reality” (1929), stelt dat de fundamentele elementen van het universum processen zijn in plaats van statische entiteiten. Volgens Whitehead is alles in het universum in een voortdurende staat van worden en verandering.

Whitehead’s procesfilosofie had invloed op verschillende gebieden, waaronder theologie, onderwijs, ecologie en psychologie, en wordt vaak gezien als een tegenhanger van de meer traditionele, substantie-gebaseerde metafysica. Zijn werk heeft bijgedragen aan het filosofische discours over de aard van de werkelijkheid, de ervaring, en de interactie tussen geest en materie.

Naast zijn filosofische en wiskundige werken, schreef Whitehead ook over onderwijs en sociale filosofie. Hij was een voorstander van holistisch onderwijs, waarbij hij benadrukte dat onderwijs niet alleen over de overdracht van feiten gaat, maar ook over het cultiveren van het vermogen tot kritisch denken en creativiteit. Alfred North Whitehead overleed op 30 december 1947.

« Terug naar de woordenlijst