« Terug naar de woordenlijst

Adolescent

Jeugdig persoon. De leeftijdsgrenzen voor de adolescentie zijn cultuurafhankelijk en liggen daarom niet precies vast. De Wereld Gezondheids (WHO) organisatie gaat uit van de periode tussen 10 en 20 jaar, terwijl het woordenboek Van Dale uitgaat van  15-20 jaar.

« Terug naar de woordenlijst