tooltip-termen

Etiologie

Leer van de (ziekte)oorzaken, onderdeel van de pathologie.  Afkomstig van het Griekse woord voor schuldig (aitios).

Etiologie2024-01-05T17:50:40+00:00

Puberteitsremmers

Puberteitsremmers zijn medicijnen waarmee de lichamelijke veranderingen die het gevolg zijn van de puberteit worden uitgesteld. Intersekse kinderen en trans kinderen van wie het gender nog niet volledig vaststaat, hebben zo extra tijd om te beslissen of ze de secundaire geslachtskenmerken van een jongen of van een meisje willen krijgen.

Puberteitsremmers2024-01-05T17:50:40+00:00

Genderincongruëntie

Door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in de internationale classificatie van ziektes (ICD-11) gebruikt woord om ‘een duidelijke en aanhoudende ongelijkheid tussen het ervaren gender van een persoon en de toegewezen sekse’ klinisch aan te duiden. Het woord vervangt 'genderdysforie' dat een negatieve bijklank heeft door de betekenis van 'dys'.►

Genderincongruëntie2024-01-06T13:08:03+00:00

Conditions Affecting Reproductive Development (CARD)

Letterlijk: Aandoeningen die van invloed zijn op de reproductieve ontwikkeling. De naam is bedoeld als alternatief voor DSD dat bedacht is door een aantal artsen en patiëntenorganisaties toen bleek dat Disorders of Sex Development in brede kring weerstand opriep. Het acroniem CARD is niet aangeslagen.

Conditions Affecting Reproductive Development (CARD)2024-01-05T17:50:40+00:00

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waar u zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.

Eerstelijnszorg2024-01-05T17:50:41+00:00
Ga naar de bovenkant