tooltip-socwet

Two Spirit

Een term ontleend aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika, waarmee mensen werden aangeduid die niet in het normale rollenpatroon van mannen en vrouwen pasten.

Two Spirit2024-01-05T18:06:44+00:00

Stereotype

Een stereotype is een onjuiste generalisatie die een werkelijk of vermeend kenmerk van een individu of een groep overdrijft of versimpelt en tot kenmerkend voor het geheel maakt.

Stereotype2024-01-05T18:06:44+00:00

Seksualiteit

Volgens van Dale is seksualiteit ‘alles wat het geslachtsverkeer betreft’. Daarom is interseksualiteit niet bruikbaar om intersekse aan te duiden –intersekse gaat immers over de sekse van mensen en niet over hun seksualiteit.

Seksualiteit2024-01-05T18:06:45+00:00

Internaliseren

Bestaande opvattingen (waaronder regels, waarden,overtuigingen, stereotypen en prototypen) die in de maatschappij bestaan,overnemen en je er naar gedragen.

Internaliseren2024-01-05T18:06:45+00:00

Doorleefde ervaring

Doorleefde ervaring staat voor 'beleving'. Het is de ervaring die voortkomt uit het leven zelf - je hebt het zelf meegemaakt en dat heeft gevolgen voor hoe je in het leven staat. Dat is anders dan het ervaren van bijvoorbeeld temperatuur of aanraking of de pijn van een speldenprik.►

Doorleefde ervaring2024-01-06T13:02:13+00:00

Intersekse

Intersekse is de doorleefde ervaring van de sociaal-culturele gevolgen van het geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de normatieve sociale constructie van man en vrouw. Dit is de meest precieze definitie, maar er zijn ook definities die beter geschikt zij voor het alledaags taalgebruik.

Intersekse2024-01-08T08:04:39+00:00
Ga naar de bovenkant