tooltip-socwet

Guevedoche

Letterlijk ‘testes met 12 (jaar)’. Aanduiding voor groep mensen in de Dominicaanse Republiek die 5α-reductasedeficientie (5ARD) hebben.

Guevedoche2024-01-05T18:06:41+00:00

Genderbender

Verouderde aanduiding voor iemand die activiteiten ontplooit die door veel mensen (nog) niet standaard met het geslacht van deze persoon worden geassocieerd, bijvoorbeeld een meisje dat voetbal speelt of een man die doktersassistent is.

Genderbender2024-01-05T18:06:42+00:00

Gender (sociaal)

Gender heeft betrekking op de sociale verschillen tussen vrouwen en mannen, maar dan niet op het biologische verschil dat met 'sekse' wordt aangeduid. Het gaat juist om de verschillen die door de maatschappij aan het biologische verschil worden toegevoegd.

Gender (sociaal)2024-01-05T18:06:42+00:00

Trans (persoon)

De term trans betreft alle personen die een genderidentiteit of genderexpressie hebben die op enige wijze verschilt van de maatschappelijke verwachtingen of die verschilt van aannames die gebaseerd zijn over het aan deze personen bij de geboorte toegekende geslacht.

Trans (persoon)2024-01-05T18:06:42+00:00

Stakeholder

Een stakeholder, of belanghebbende, is een persoon of groep die invloed ondervindt (positief of negatief), of zelf invloed kan uitoefenen, op het te ontwikkelen en te voeren beleid.

Stakeholder2024-01-05T18:06:43+00:00
Ga naar de bovenkant