tooltip-socwet

Mensenrechtenverdediger

Een mensenrechtenverdediger (Engels: Human Rights Defender) is iemand die, individueel of samen met anderen, de mensenrechten bevordert of beschermt. Iemand kan niet sommige mensenrechten ontkennen en toch beweren een mensenrechtenverdediger te zijn omdat hij of zij een pleitbezorger is voor andere mensenrechten.

Mensenrechtenverdediger2024-01-05T18:06:37+00:00

psychosociaal

Voortkomend vanuit de sociale psychologie. Psychisch heeft betrekking op gevoelens en gedachten terwijl sociaal betrekking heeft op andere mensen of instanties. Psychosociaal gaat dus over gevoelens en gedachten in relatie tot andere mensen en instanties

psychosociaal2024-01-05T18:06:37+00:00

Homofobie

Uitsluiting, belediging en discriminatie van mensen op grond van hun niet-heteroseksuele seksuele oriëntatie.

Homofobie2024-01-05T18:06:38+00:00

Heteronormativiteit

Het vooroordeel dat iedereen hetero is, of dat zou moeten zijn, en dat heteroseksuele mensen superieur zijn aan mensen met een andere seksuele oriëntatie en/of dat heteroseksuele relaties het recht hebben op een voorkeursbehandeling.

Heteronormativiteit2024-01-05T18:06:38+00:00
Ga naar de bovenkant